Responsive image
# Nick Classe Level Clã Matou Morreu Pontos Info
21 xMagic Mago 105 TheUnion 24 15 42
22 !aceroLa Mercenario 105 Corporaty 21 11 41
23 Teenzou Arqueiro 105 'TheLasT 27 22 37
24 iVanReusen Mago 105 'TheLasT 21 13 37
25 MtoPreto Arcano 105 TheUnion 14 7 28
26 AruCarD Espiritualista 105 TheUnion 22 20 26
27 Jess Feiticeira 105 Targaryen 14 9 24
28 Viserys Arcano 105 TheUnion 8 0 24
29 Visenya~ Mago 105 Targaryen 9 2 23
30 Tarantinо Espiritualista 105 'TheLasT 12 7 22
31 Lowy Mago 105 Targaryen 10 4 22
32 Luyamistron Retalhador 105 'TheLasT 11 6 21
33 uglyzin Arqueiro 105 TheUnion 20 20 20
34 YunO Retalhador 105 'TheLasT 12 8 20
35 Corysz Feiticeira 105 Deusas 17 16 19
36 Arcantus Sacerdote 105 VEGAS 9 4 19
37 MagoNegro Mago 105 Corporaty 14 12 18
38 FOGUETEIRO Arqueiro 105 'TheLasT 19 20 17
39 Stella' Feiticeira 105 Legends 9 5 17
40 Pannasz Feiticeira 105 Deusas 14 13 16