Responsive image
# Nick Classe Level Clã Matou Morreu Pontos Info
41 ~Demon~ Mercenario 105 'TheLasT 12 10 16
42 Dind Espiritualista 105 Deusas 10 7 16
43 SelenexQQ Feiticeira 105 TheUnion 7 3 15
44 Nul Retalhador 105 TheUnion 5 0 15
45 Sangerine Espiritualista 105 TheUnion 16 17 14
46 Kakuzu Mercenario 105 Corporaty 8 5 14
47 Stormy Retalhador 105 'TheLasT 8 5 14
48 lLele Mistico 105 TheUnion 15 16 13
49 Juliet Arqueiro 105 7 4 13
50 Hazzard Mago 105 'TheLasT 6 3 12
51 KiaraWR Guerreiro 105 Targaryen 21 26 11
52 wyck Mago 105 'TheLasT 13 14 11
53 Hungry Feiticeira 105 TheUnion 7 5 11
54 John~ Sacerdote 105 TheUnion 3 0 9
55 zGlock' Tormentador 105 3 0 9
56 zCabrito~ Guerreiro 105 'TheLasT 8 8 8
57 Shammpo Mago 105 Corporaty 4 2 8
58 artpop Mistico 105 Deusas 17 22 7
59 Dior Feiticeira 105 Legends 5 4 7
60 Dayneres Feiticeira 105 Legends 3 1 7